Årets største begivenhet!

Automasjon 2024

Logistikkonferanse for automasjonsteknologi
24. oktober i Oslo
Se hele programmet og meld deg på i dag
Årets største begivenhet

Automasjon 2024

Logistikk konferanse for automasjons-teknolgi
24. oktober i Oslo

Les hele programmet og meld deg på i dag

Over 50 års erfaring med å designe og implementere automasjonsteknologi for Nordiske retailere

De stadig økende kravene til å håndtere både netthandelsordre og leveranser til butikken har presset dagens verdikjede til maksimal kapasitet. Kravene til dagens forbrukere tvinger retailere til å re-designe verdikjedene for å møte kundebehov som hurtig og rimelig levering, korrekt varebeholdning, fleksible leveranser og enkel returhåndtering. 

Vi mener at nøkkelen for å levere på disse kundebehovene samtidig som man sikrer lønnsomhet er gjennom smartere og mer automatiserte løsninger.

Hvordan bygger vi et forretningscase?

Vår prosjektmetodikk

1. Innsikt og analyse

Kartlegge behov og avklare forutsetninger ved å se nærmere på interne prosesser, vareflyt og varens egenskaper sett opp imot begrensende faktorer knyttet til eksisterende infrastruktur, økonomiske føringer og teknologiske preferanser

2. Design og løsningsutvikling

Utarbeide og evaluere løsningskonsept med anbefalt automasjonsgrad sett opp imot de økonomiske føringer, kostnadsestimater og budsjettpriser i en investerings- og lønnsomhetsanalyse. Strategiske betraktninger rundt muligheter og trusler ved løsningskonseptet i tillegg til estimerte tidsplaner.

3. Detaljering og anskaffelse

Utarbeide og tegne opp detaljert løsning i teknisk verktøy med definerte funksjonelle prosesser og et overordnet IT-grensesnitt for valgt løsningskonsept. Anskaffelsen av løsningen og kontraktsforhandlinger, samt holde i dialogen med andre leverandører og eiendomsutvikler.

4. Realisering og oppstart

Definere krav og underlag til kontrakten for anskaffelse av valgt løsning. Kvalitetssikring og oppfølging frem mot valg av leverandør, og tilhørende avtaleinngåelse. Sikre fremdrift og kvalitet, koordinere prosjektaktivitetene for oppdragsgiver inkl. møteledelse, planlegging, struktur og dokumentasjon

Vårt fagfelt

Fra lager via butikken og ut til kunden

Sentrallagre med fokus på effektiv håndtering av et bredt varesortiment, store volumer og lave operasjonelle kostnader er ryggraden i enhver retailers verdikjede.

 

Dedikerte distribusjonssentre for utsendelse av netthandelsordre som ikke kan håndteres av butikken eller som fungerer som et bufferlager for et bredere varesortiment enn det som holdes i butikken. 

Ditt nye butikknettverk må være en integrert del av verdikjeden for å sømløst kunne håndtere kjøp i butikk, Klikk & Hent, Curbside Pickup eller hjemleveringer. 

Trenger du hjelp med automasjonsprosjekter i din verdikjede? Vi er eksperter!