HVA GJØR VI?

Design og valg av automasjonsteknologier på et lager eller i en butikk

Vi bistår kundene våre med lager- og vareforsyningsstrategier, produkt- og leverandørkompetanse, analyser, løsningsutvikling, design og prosjektledelse. Som rådgivere og fagpersoner er vårt hovedfokus å gjennom et tett kundesamarbeid utvikle, designe og realisere fremtidsrettede, fleksible og kostnadseffektive (automatiserte) lager- og logistikkanlegg.

Vi er et lite dedikert team med lang erfaring og god kjennskap til automasjonsløsninger, leverandører og teknologi, lagerlogistikk, forsyningskjedestrategier, nye handelsmønstre, analyse, løsningsdesign og logistikkrelaterte IT-systemer og infrastruktur.

I et tett partnerskap med våre kunder utvikler og designer vi sammen den rette løsningen. Vi tilfører trygghet, kompetanse og kvalitet, vi er leverandørnøytrale, vi skaper lønnsomhet, og vi står gjerne i prosjektene gjennom hele reisen «fra skisse til drift»

På bildet over ser du et utvalg av ulike teknologier som kan brukes på et automatisert lager:

 1. Robot Shuttle (Goods to Person)
 2. AMR (Shelf to Person)
 3. AutoStore (Goods to Person)
 4. Miniload (Goods to Person)
 5. Pallet HBW (ASRS)
 6. Ergo Pick, palletizing and de-palletizing (Goods to Person)
 7. Light goods Conveyor system
 8. Pallet Conveyor System
 9. Spiral Conveyor
 10. Shrink Wrapper
 11. Telescope conveyor
Nye forretningsmodeller møter moderne verdikjeder

En beslutning blir ikke bedre enn informasjonen den hviler på.

Å designe den mest fleksible og lønnsomme verdikjeden er vår målsetting!

For å unngå prosessfeil må informasjonen som legges til grunn være så relevant, nøyaktig og pålitelig som mulig.

Effektive prosesser er en del av formålet, men tid er også en begrenset ressurs for alle parter. Derfor hjelper det lite med effektive prosesser dersom presisjonen er lav. 

En av nøklene til suksess ligger derfor i den forberedende fasen. Vi påser at alle små detaljer blir håndtert før, under og etter prosjektet er ferdig.

Vårt fokus er 100% på våre kunders behov og tilfredshet, og vi har utviklet vår prosjektmetodikk for å sikre at våre kunder får det resultatet de ønsker seg.

Vi er bransjeeksperter. Kan vi bistå deg?