Løsninger

Bransjeklare løsninger

For hurtige og lønnsomme leveringer

Fremtidens verdikjede skapes i skjæringspunktet mellom strategi og logistikk

Med mange års erfaring fra leverandørsiden på både automasjons- og softwareløsninger kombinert med praktisk erfaring fra retailbransjen, har vi både innsikten til å forstå de daglige og strategiske utfordringene som må håndteres i tillegg til kompetansen til å skreddersy de operasjonelle verktøyene som må til for å løse problemene for kundene våre. 

Vi har erfaring med å implementere både store automasjonsløsninger og mindre skalerbare løsninger med tilhørende systemstøtte som Warehouse Management System (WMS), Warehouse Execution System (WES), og Warehouse Control System (WCS). 

Våre fagområder

Retail fokuserte løsninger

Lagring, plukk og pakking

Netthandelsveksten har endret måten varer lagres, plukkes og pakkes før utsendelse til kunden. Dette har ført til større lagre, flere ansatte og lavere effektivitet. For å motvirke denne negative utviklingen har retailbransjen begynt å utforske muligheten for ytterligere å automatisere hele eller deler av prosessene knyttet til lagring, plukking og pakking. 

Spesielt systemer som lagrer og leverer ut varer i en port hvor en lageransatt plukker opp varen, også kjent som Automated Storage and Retrieval System (AS/RS), har opplevd en kraftig vekst på mange netthandelslagre i Norden. Den mest kjente løsningen er levert av norske AutoStore. 

Ordrehåndtering

Netthandelsordre har unike egenskaper som skiller seg ut fra tradisjonelle butikkordre. En typisk netthandelskunde kjøper 1-2 produkter og har helt andre krav til leveringstider enn en butikk har. Bestillinger blir ofte gjort på kveldstid eller i løpet av helgen, og forbrukeren forventer å få vite både leveringstider og fraktkostnader før de gjennomfører kjøpet. 

For å klare å levere på disse kundekravene hurtig og effektivt må retailere løpende vurdere hvor varene skal sendes fra, om de skal plukkes fra flere lokasjoner og hvilke leveringsalternativer de skal velge fra.

Ordrehåndtering på tvers av sentrallager, regionslagre og butikklagre for å levere en sømløs kundeopplevelse har blitt ekstremt komplekst, men samtidig en nødvendighet for å lykkes i dagens globale retailmarked. 

Interntransport

I de fleste organisasjoner er arbeidskraft en høyt verdsatt, men begrenset ressurs. Dette gjelder også på et lager. For å øke verdiskapningen mest mulig er ofte fokusområdene for automasjonsløsninger å redusere ikke-produktivt arbeid for en ansatt.

Med større lagre øker også avstanden lageransatte må gå mellom plukklokasjoner. For eksempel mindre autonome og mobile roboter som AMRer eller AGVer kan transportere vare fra en plukklokasjon til en pakkestasjon noe som reduserer dødtiden og dermed øker produktiviteten.

Integrasjoner og software

Forbrukere ønsker å kjøpe varer fra flere ulike kanaler, hoppe mellom plattformer, og til og med kjøpe online i butikken for å så få det levert hjem. Både fysiske butikker og netthandelsplattformer trenger å spille på lag med hverandre for å klare denne øvelsen. 

For å klare å levere kundeordre til avtalt tid og lavest mulig kostnad trenger retailere å ta kontroll over varebeholdning, vareplassering, ledetider og vareveier. I en stadig mer kompleks hverdag er det kritisk å ikke bare automatisere håndteringen av fysiske varer, men også få systemstøtte som automatisere vareflyten på tvers av verdikjeden.

Uten sømløse integrasjoner mellom automasjonsløsningene og softwaren som styrer vareflyten vil aldri investeringen gi de ønskede resultatene.

Trenger du hjelp med hurtigere leveringer? Vi er fageksperter