Den teknologiske revolusjonen innen lager og logistikk

På Logimat 2023 i Stuttgart ble det tydelig at fremtidens lager og logistikkbransje vil være preget av banebrytende teknologi. Fra robotarmer til exoskjeletter og innovative kubeløsninger – bransjen er i ferd med å forandre seg raskt og effektivt. La oss ta en titt på de mest spennende nyvinningene fra messen.

Robotarmer for plukk av småvarer

Et av høydepunktene på Logimat 2023 var presentasjonen av nye robotarmer utviklet spesielt for plukking av småvarer. Med høy presisjon, smidighet og hastighet kan disse robotarmene utføre oppgaver som tidligere krevde manuell håndtering. Dette kan potensielt redusere menneskelig arbeidskraft og øke effektiviteten i lager- og logistikkprosesser. Ved å bruke avansert maskinlæring og kunstig intelligens kan robotarmene tilpasse seg ulike arbeidsoppgaver og kontinuerlig forbedre seg gjennom erfaringsbasert læring.

I bildet: Robotarm fra RightHand Robotics

God ergonomi med exoskjeletter

Exoskjeletter, eller bærbare robotdrakter, var en annen imponerende teknologi som ble vist frem på Logimat. Disse enhetene gir brukerne økt styrke og utholdenhet, samtidig som de reduserer belastningen på kroppen. Exoskjeletter kan spesielt være til nytte for arbeidere som løfter tunge gjenstander, utfører repetitive oppgaver eller arbeider i krevende fysiske posisjoner. Teknologien kan forbedre arbeidernes helse og velvære og redusere risikoen for skader og belastningsskader.

I bildet: Exoskjellett fra BionicBack

Nye kubeløsninger (AS/RS)

Automatiserte lagersystemer (AS/RS) har lenge vært en viktig del av moderne lagerhåndtering, men på Logimat 2023 ble det introdusert nye og forbedrede kubeløsninger. Disse systemene kan raskt og effektivt flytte, lagre og hente varer i et lagermiljø, noe som minimerer tidsbruken og øker produktiviteten. De nye løsningene benytter avansert programvare og sensorteknologi for å optimalisere plassutnyttelsen og effektivisere logistikkprosessene.

I bildet: PowerCube fra Jungheinrich

Autonome mobile roboter (AMR)

Logimat 2023 viste frem en rekke autonome mobile roboter (AMR) som er i stand til å navigere uavhengig i lagermiljøer og utføre ulike oppgaver. Disse robotene bruker sensorer og avanserte algoritmer for å unngå hindringer og finne den mest effektive veien mellom punkt A og B. AMR-er kan blant annet transportere varer, hente og levere materialer og samarbeide med andre roboter og mennesker. De bidrar til å øke effektiviteten, redusere arbeidsbelastningen for lagerarbeidere og minske risikoen for ulykker og skader.

I bildet: AMR (små mobile roboter) fra Brightpick

Hva er fokuset i bransjen i tiden fremover?

Et av de mest fremtredende temaene på Logimat 2023 var håndtering av lagring, plukking og pakking av småvarer. Dette er et område som har vokst i takt med økningen av netthandel og behovet for mer effektive og fleksible lager- og logistikkløsninger. På messen ble det presentert en rekke innovative teknologier og metoder som kan bidra til å møte disse utfordringene og forbedre den økonomiske bærekraften i bransjen.

Robotarmer for plukk av småvarer er et eksempel på hvordan automatisering og teknologi kan bidra til å forbedre håndteringen av småvarer. Med evnen til å plukke og pakke varer raskt og presist, reduserer disse robotarmene behovet for manuell arbeidskraft og dermed arbeidskostnader. Dette er spesielt relevant i en tid der lønnskostnadene øker, og marginene blir presset.

Exoskjeletter, som forbedrer ergonomien for arbeidere, kan også ha en økonomisk effekt. Ved å redusere belastningsskader og sykefravær, samt øke produktiviteten og effektiviteten, kan exoskjeletter bidra til å redusere kostnadene knyttet til personell og helse.

Nye kubeløsninger (AS/RS) og autonome mobile roboter (AMR) spiller en viktig rolle i håndteringen av småvarer og deres effekt på økonomien. Disse systemene kan øke kapasiteten, hastigheten og nøyaktigheten i lagring og henting av varer, noe som fører til en mer kostnadseffektiv drift. Dette er spesielt viktig for bedrifter som ønsker å tilpasse seg et stadig skiftende marked og møte kundenes krav til rask og effektiv levering.

Digitale tvillinger kan også bidra til å forbedre økonomien i småvarehåndteringen. Ved å analysere og optimalisere prosessene gjennom simulering og sanntidsdata, kan bedrifter redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre sine økonomiske resultater.

Sammen viser disse innovasjonene og teknologiene fra Logimat 2023 hvordan bransjen adresserer utfordringene knyttet til lagring, plukking og pakking av småvarer, samt de økonomiske føringer som driver endringene. Dette gir bransjen muligheten til å vokse og utvikle seg på en bærekraftig og lønnsom måte, til det beste for både bedrifter og kunder.

Med disse nye teknologiene og innovasjonene som ble vist frem på Logimat 2023, er det tydelig at lager- og logistikkbransjen er på vei inn i en ny æra preget av automatisering, bærekraft og effektivitet. Dette lover godt for både bransjen og kundene, som vil kunne nyte godt av raskere leveringstider, lavere kostnader og bedre service.

Plukktralle på lavbudsjett: Ikke alle løsninger må koste skjorta, noe vår kollega Tom Jarle Dehkes var godt fornøyd med