Vurderer du å gå til innkjøp av lagerautomasjon, men usikker på hvor du skal starte?

Lagerautomasjon har blitt et hett tema i lager- og logistikkbransjen. Mange bedrifter vurderer å investere i automasjonsteknologier for å forbedre effektiviteten, redusere kostnader og møte økende kundekrav. Men hvor begynner man? Her er noen viktige steg og vurderinger for de som er på vei mot lagerautomasjon.

Forstå behovene dine

Før du dykker inn i den teknologiske jungelen av automasjonsløsninger, er det viktig å få en klar forståelse av dine spesifikke behov og utfordringer. Still deg selv spørsmål som:

 • Hva er de største flaskehalsene i dagens lageroperasjoner?
 • Hvor ser du de største mulighetene for forbedring?
 • Hva er de største driverne for endring av dagens drift?
 • Hva er de langsiktige målene dine for lageret?

Ved å kartlegge disse aspektene kan du begynne å identifisere hvilke typer automasjon som vil gi størst verdi for din bedrift.

Kartlegg eksisterende prosesser

En detaljert gjennomgang av dine nåværende lagerprosesser er essensielt. Dette innebærer å se på alt fra varemottak, innlagring, plukking, pakking og forsendelse. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvilke deler av prosessen som kan automatiseres, og hvilke som fortsatt krever manuell håndtering. 

Utforsk ulike automasjonsløsninger

Det finnes en rekke automasjonsløsninger på markedet, hver med sine unike fordeler og anvendelser. Noen av de mest populære inkluderer:

 • Automatiske lagrings- og hentesystemer (AS/RS): Disse systemene kan drastisk redusere tiden brukt på å plukke varer og øker lagringskapasiteten.
 • Autonome mobile roboter (AMR): AMR-er kan forbedre fleksibiliteten i lageret ved å transportere varer til ulike stasjoner etter behov for å kutte ned på ventetid og redusere lange gangavstander
 • Transportbånd og sorteringssystemer: Disse er ideelle for lagre med store volum som skal håndteres i korte tidsvinduer hvor effektiv distribusjon av varer er kritisk.

Vurder kostnadene

Investering i lagerautomasjon kan være betydelig, så det er viktig å ha en klar forståelse av kostnadene involvert. Dette inkluderer både initiale investeringskostnader (CapEx) og løpende driftskostnader (OpEx).

Det er også lett å se seg blind på selve investeringen i utstyr, men glemme andre kostnader som inkluderer:

 • Prosjekt- og endringsledelse
 • Teknisk leder/Site Manager
 • Vedlikeholdskostnader av løsningen
 • Opplæring av ansatte for å bruke nye systemer
 • Integrasjoner mot andre IT-systemer som ERP, WMS, TMS, OMS o.l.

Velg riktig leverandør

Valg av leverandør kan gjøre en stor forskjell i hvor vellykket din automasjonsimplementering blir. Se etter leverandører som har erfaring innen din bransje og som kan tilby løsninger tilpasset dine behov.

En god anbudsprosess er kritisk for å ikke bare sikre at dere velger riktig leverandør, men også for at begge parter er innforstått med hva prosjektet skal oppnå i forhold til tid, budsjetter og kapasiteter, i tillegg til å tydelig definerer hvem som har ansvaret for de ulike områdene og hva som skjer hvis de ikke blir fulgt.

Lær av ekspertene

En av de beste måtene å forstå og lære mer om lagerautomasjon på, er å delta på konferanser og seminarer. 

Automasjon 2024, som arrangeres den 24. oktober i Oslo, er en ypperlig mulighet for å få innsikt fra bransjeeksperter og ledende aktører innen lagerautomasjon. På konferansen vil du kunne:

 • Høre på foredrag og paneldiskusjoner som dekker alt fra grunnleggende konsepter til avanserte teknologier innen lagerautomasjon.
 • Nettverke med andre fagfolk og utveksle erfaringer og ideer.
 • Se demonstrasjoner av de nyeste teknologiene og hvordan de kan anvendes i praksis.
Over 200 deltakere fikk lære mer om ulike lagerteknologier på Automasjon 2023

Konklusjon

Å starte på veien mot lagerautomasjon kan virke overveldende, men ved å ta en strukturert tilnærming og utnytte tilgjengelige ressurser kan prosessen bli mye enklere. Ved å forstå dine behov, kartlegge prosessene, utforske løsninger, vurdere kostnadene og velge riktig leverandør, vil du være godt rustet til å ta i bruk automasjonsteknologier som kan transformere lagerdriften din.

Ikke minst, å delta på Automasjon 2024 vil gi deg verdifull kunnskap og nettverk som kan hjelpe deg på denne reisen. Dette vil ikke bare hjelpe deg med å ta informerte beslutninger, men også sikre at du er i stand til å implementere de beste løsningene for din bedrift.

Meld deg på konferansen i dag og bli med på å forme fremtidens lagerdrift!