Vil gjøre retailerne lønnsomme igjen

Med over 50 års erfaring, vil Tom Jarle Dehkes og Steffen Larvoll i NovaRetail hjelpe tradisjonelle retailere i konkurransen mot nye konsepter. Retailerne har en stor og uutnyttet fordel, mener de to.

Automasjonsteknologi

Begge har lang erfaring med salg av automatiserte lagersystemer. Begge har erfaring fra vareeiersiden, som butikkeier og logistikkleder. Nå har Tom Jarle Dehkes (51) og Steffen Larvoll (39) gått sammen om å etablere selskapet NovaRetail, et selskap som skal hjelpe vareeiere med å optimalisere sin verdikjede, i samspill med integrering av automasjonssystemer inn i verdikjeden.

– Dette hevder vi at vi kan noe om. Vi kjenner ingen som har den nisjen vi skal bevege oss inn på. Det finnes integratører og tradisjonelle logistikk-konsulenter, men ingen som har helt samme spisskompetanse som det vi har, sier Tom Jarle Dehkes – med kun ørlite granne blygsel.

I 20 år har han hatt ulike lederstillinger hos Dematic og Swisslog i Norge, og således levert noen av de mest omfattende automasjonssystemene til norske lagre. Larvoll på sin side har lang erfaring som markeds- og it-sjef i Lager & Industrisystemer, forretningsutvikler i Driw AS og er gjesteforeleser på Høgskolen i Molde.

– Vi føler at vi utfyller hverandre godt. Steffen på strategisk nivå og jeg innen rådgivning og prosjektledelse, og vi har begge jobbet med tunge logistikkprosjekter for ledende retailere, sier Dehkes.

Ny makt

Nå har begge forlatt trygge jobber og satser med nytt firma, der de vil hjelpe tradisjonelle retailere, vareeiere og grossister inn i en ny handelshverdag.

– Fra en verden der de med stor innkjøpsmakt har kunnet styre, er det nå forbrukerne som i større grad har makta. Spillereglene har endret seg radikalt, forklarer de to.

Utfordringen de store tradisjonelle retailerne møter, er stadig mer krevende forbrukere som blir stadig mer bevisste og kresne i sine valg. Samtidig møter de konkurranse fra nyere og mer fremoverlente nettbaserte aktører, både norske og utenlandske, samt miljøkrav, høye drifts- og personalkostnader, pressede marginer og flaskehalser i infrastrukturen. Dagens store, norske vareeiere, som kanskje var fremoverlente og innovative i sin logistikktankegang en gang i tiden, er ikke lenger de som driver verden fremover, hevder Dehkes og Larvoll.

– Vi mener de både kan og bør bli det igjen, sier de og ser positivt på fremtiden.

– Fram til rundt 2010 kjempet logistikeren for å få en plass i ledergruppa. De siste årene har de vært der. Ledergrupper kan fort bli konservative. Nå er ikke logistikerne som sitter der like fremoverlente lenger, mener Dehkes.

Skal de tradisjonelle retailkjedene overleve de ekstreme kravene som stilles for netthandelsordre, er det på tide å få noen nye tanker inn i systemet, og fornye retailbransjen, mener Larvoll – derav firmaets navn NovaRetail.

– Hva er rollen til et sentrallager, et regionlager og et «micro fullfilment center»? Hvordan deles ordre- og vareinformasjon på tvers av kanaler? Og hvordan skal dette kobles sammen? Vår rolle er å hjelpe retailere med å løfte de ulike vareveiene opp på et strategisk nivå slik at det operasjonelle kan legge til rette for en lønnsom og effektiv distribusjon av varer.

Komplett pakke

Med lang bakgrunn fra nettopp automasjon er det få, om noen, som bedre vet hvilke ulike produkter og løsninger som finnes, enn Larvoll og Dehkes. Samtidig ønsker de ikke å bare hjelpe kundene sine med å finne rett produkt. De skal hjelpe med hele veien fra skisse til drift. NovaRetail skal bidra med alt fra analyse, strategiutforming og budsjettering, via prosjektledelse, design og installasjon, til overlevering, implementering og oppstart.

– Vi skal hjelpe kundene i jungelen av buzzwords, tilbydere og integratører. Dette markedet har vi oversikt over. Det er her vi har vår nisje og skiller oss fra tradisjonelle konsulenthus. De gjør sjelden hele løsningen. De designer ikke løsningen, tegner den ikke, men beskriver den gjerne kun med mange ord. Vi kommer til å sitte på kundens side, helt leverandørnøytralt og objektivt, og fysisk tegne hvordan hele løsningen bør se ut, sier Dehkes. Uutnyttet ess

De store tradisjonelle retailerne kan synes å miste markedsandeler- og makt. Økende netthandel og synkende marginer skaper utfordringer for dem. Larvoll og Dehkes mener imidlertid de sitter med et ess i ermet, som de ikke har klart å utnytte. De har nemlig noe som nettbutikkene aldri vil få.

– Det holder ikke å automatisere et sentrallager og tro at du har oppnådd noe som helst. Du må utnytte strukturen i butikknettverket ditt. Vi tror at den infrastrukturen retailerne sitter på, er nøkkelen til å løse utfordringen, sier Larvoll, og forklarer videre:

– I Norge har det vært overetablering av butikker. Med netthandel er ikke geografisk nærhet lenger viktig for kunden. Handelsbedrifter i dag har en infrastruktur i bunn som e-handlerne ikke har. Vi ønsker å ta en infrastruktur som du alt har investert i, og gi den en tilleggsfunksjon. Ta XXL for eksempel. Hvorfor skal de sende nettordre fra et sentrallager, når de har XXL-butikker over alt. De har en stor desentralisert bygningsmasse, som kan utnyttes til å gi nettkundene rask levering.

Larvoll mener en slik løsning vil kunne gi sluttkunden de valgmulighetene de ønsker og trenger for å være en lojal XXL-kunde.

– Kunden som sitter og kjøper har flere valg. Enten dra til XXL å være tradisjonell kunde, bestille online og hente varen på et pickup-point i butikk eller få varen sendt, enten på døra, i postkassen i post-i-butikk eller i en automat. Poenget er at det må fungere. Du må kunne få varen hjem når du er hjemme. Sluttkunden må kunne få velge og da må vareeieren kunne levere på de alternativene kunden ønsker. Og vil de ha produktet raskt, må de kunne få det, sier Larvoll og bruker seg selv om eksempel:

«1-3 arbeidsdager»

– Jeg skal på fjelltur på DNT-hytte i helgen, og da trenger jeg en lakenpose. Men jeg trenger den nå. Det har ingen verdi for meg om den kommer på mandag. Da er ikke et løfte om «levering innen 1–3 arbeidsdager» i nærheten av å være godt nok. Vi ønsker å hjelpe tradisjonelle aktører med et stort butikknettverk å treffe dette NÅ-markedet.

For å få til dette, mener Dehkes og Larvoll at levering fra butikk til kunde er veien å gå.

– Se på Oslo. Om du legger én hub nordøst, én sørøst og én vest rundt Oslo. Da kan du dekke en befolkning på opp mot to millioner i løpet av en halvtime. Det er ganske mange retailere som har muligheten til det via sitt butikknettverk, men ingen har klart å utnytte det, sier Dehkes.

Tom Jarle Dehkes har i mange år solgt automatiserte lagerløsninger. Her på CeMAT-messen i Hannover 2018 som representant fra Swisslog. Foto: Øyvind Ludt

Samtidig mener de at automatisering av prosessene er en nødvendighet for å få vareflyten til å være god nok. Det handler rett og slett om overlevelse.

– Skal du være relevant om fem år, er du nesten nødt, konkluderer Larvoll. Da er det viktig å tenke helhetlig.

– Det kan virke som en «catch 22». Netthandelen står for kanskje fem prosent, og du vil øke den, men samtidig kan man ikke legge om hele driften for å håndtere det. Men her kan vi komme inn med vår kompetanse og bidra til å finne de riktige løsningene, sier Larvoll.

Foreløpig består NovaRetail kun av Larvoll og Dehkes, men tanken er å snarlig få inn flere kloke hoder med mer eller mindre skreddersydd kompetanse til sine nye kontorlokaler i Dronningensgate i Oslo sentrum. Dehkes kan også røpe at den første kunden allerede er på plass.

Artikkelen ble først publisert i fagbladet Moderne Transport: https://www.mtlogistikk.no/automasjon-automatisering-novaretail/vil-gjore-retailerne-lonnsomme-igjen/605834