Vurderer du å investere i automasjonsløsninger på lageret ditt?

Å automatisere lageret ditt kan hjelpe til med å forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og skalerbarheten, samtidig som det reduserer driftskostnadene og øker sikkerheten.

Imidlertid kan prosessen med å automatisere et lager være kompleks og krever nøye planlegging og gjennomføring. Her er en steg-for-steg-guide for å hjelpe deg med å automatisere lageret ditt.

Steg 1: Vurder dagens lagerdrift

Det første steget i å automatisere lageret ditt er å gjennomføre en detaljert undersøkelse av din lagerdrift. Dette inkluderer å analysere dine nåværende arbeidsoppgaver for å identifisere flaskehalser og ineffektive prosesser, i tillegg til å vurdere den nåværende tilstanden til utstyret og teknologien din.

Kanskje har nye krav til logistikken som det å håndtere netthandelsordre redusert plukkeffektiviteten, eller en stadig økning av nye produkter i sortimentet gjort at du har gått tom for lagringsplasser. Ofte sitter man med en klar formening om hva symptomene på problemet er.

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å bestemme hvilke områder av lageret ditt som vil ha mest nytte av automatisering.

Steg 2: Definer rammer og målsettinger

Når du har et klart bilde av dine nåværende lageroperasjoner, kan du deretter bestemme dine automatiseringsmål. Disse målene bør være spesifikke, målbare og oppnåelige. Krav til økt lagringskapasitet og/eller høyere plukkapasitet er ofte drivende faktorer for mange logistikkbedrifter.

Et viktig område som mange ofte undervurderer, er egen kontroll på masterdata. For å lagre produkter i automasjonsløsninger bør varenes størrelser og egenskaper være forhåndsdefinert som høyde, bredde, dybde og vekt i tillegg til andre faktorer som omløpshastighet, forpakningsstørrelser, utløpsdatoer og vareverdi.

For bransjer som jobber med produksjonsnumre knyttet til matvarer, kjemikaler eller medisiner vil dette også være viktig informasjon.

Steg 3: Identifiser mulige automasjonsløsninger

Basert på dine automatiseringsmål og resultatene av lagerundersøkelsen din, kan du deretter identifisere automatiseringsløsningene som vil møte dine behov best. Disse løsningene kan inkludere roboter, baneløsninger, sorteringsanlegg, lagersoftware, RFID-tagging eller andre typer teknologier.

En konseptuell løsning som tar høyde for vareflyten gjennom lageret fra varene mottas på varemottaket, de lagres enten som paller, esker eller som stykk, til de plukkes, pakkes og plasseres på ut-torget for henting av transportører for leveranse enten til egne butikker, transportørens sorteringsanlegg eller levering rett til kunde, er nøkkelen i denne fasen.

Krav til kostnader, ledetider, sporing, presisjon og skalering rundt høytider er spesielt viktig å ta høyde for i tillegg til byggtekniske føringer.

En lite gunstig plassering av søyler eller vegger i et bygg kan kraftig redusere lagringskapasiteten, krav til brannsikkerhet kan øke kostnader i prosjektet betraktelig eller innvendig høyde på bygget kan ødelegge lønnsomheten for å investere i automasjon.

På grunn av alle disse faktorene er det en fordel å ikke tilpasse automasjonsløsningene til bygget, men å tilpasse bygget til automasjonsløsningen dersom dette er en mulighet.

Steg 4: Lag en forretningsplan med en investeringsanalyse

Når du har identifisert automatiseringsløsningene som kan møte dine behov best, må du lage en forretningsplan forankret i en investeringsanalyse.

Det er fort gjort å se seg blind på ny og spennende teknologi, men en investering i nye automasjonsløsninger må til slutt gi mening fra et økonomisk perspektiv og bør ta hensyn til faktorer som kostnad, tidsramme og avkastning på investeringen.

Hvis behovet ditt kun er økt lagringskapasitet gir det for eksempel lite økonomisk mening å investere i en automasjonsløsning som spytter ut varer i et forrykende tempo da det kan finnes andre mindre spennende løsninger som øker lagringskapasiteten til en lavere investeringskostnad.

Investeringsanalysen må også ta høyde for fremtidig vekst i varesortiment og omsetning da det er fremtidige driftsbesparelser som gir lønnsomhet for investeringen.

Steg 5: Opprett en prosjektplan

Etter at behov, rammer og lønnsomheten er vurdert, må du opprette en detaljert prosjektplan. Denne planen bør inkludere tidslinjer, budsjetter og en klar oversikt over ansvarsområdene og rollene til alle teammedlemmene.

Kanskje flytter du til et gammelt bygg som skal rehabiliteres før du kan flytte inn, eller du skal flytte inn i et nytt bygg som enda ikke er bygd. Hvordan passer dine tidsplaner med utbygger, din nåværende leiekontrakt, automasjonsleverandørene eller dine egne leverandører?

Det er mange snubletråder som fort kan ødelegge tidslinjene i et automasjonsprosjekt, og forsinkelser i et ledd har en lei tendens til å forplante seg videre utover i prosjektet. Til syvende og sist er det du som sitter igjen med svarteper da oppstarten av det nye høyteknologiske lageret ditt blir både forsinket og dyrere enn planlagt.

Veien videre

Ved å følge disse trinnene er du på god vei til å automatisere lageret ditt og se betydelige forbedringer i effektivitet, nøyaktighet og skalerbarhet, samtidig som du reduserer driftskostnadene og øker sikkerheten.

Husk at implementering av automasjonsløsninger på lageret kan være en kompleks og lang prosess som for mange bedrifter er forholdsvis ukjent farvann. Da kan det være godt å vite at det finnes eksperter på området som kan bistå deg helt fra idé til drift, sånn som oss i NovaRetail.

Kontaktdetaljer

Steffen Larvoll
Mobil: 48 29 00 66
Epost: steffen@novaretail.no